Ženy

Duo Ženy (Petra Punčochářová a Jitka Břízová) vzniklo z náhodného setkání v prosinci 2017. Obě ženy našly společnou řeč převážně v improvizaci a svobodném projevu. Objednat si je můžete na svatební obřady, hostiny, k poslechu i                    ke koncertním projektům.
Ženy vítají neobvyklá prostředí kaváren, cukráren, čajoven, krásných luk, lesních studánek a lesních cest. Poslechnout si je můžete na:
https://soundcloud.com/user-742392921/krasna